ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Εισαγωγή

1.1. Η Εταιρεία δέχεται στοιχήματα από Πελάτες βάσει μιας λίστας γεγονότων με συγκεκριμένες πιθανότητες νίκης πριν από το παιχνίδι και ζωντανά στοιχήματα, σε ορισμένα συμμετέχοντα γεγονότα, κατά την κρίση της Εταιρείας.

1.2. Οι Κανόνες Στοιχηματισμού προστίθενται στους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου και δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι όροι που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις έχουν πλεονέκτημα έναντι εκείνων στους Κανόνες Στοιχήματος.2.

2. Διαδικασία αποδοχής στοιχήματος

2.1. Για να τοποθετήσετε ένα στοίχημα, ο πελάτης πρέπει να εγγράψει έναν λογαριασμό και να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

2.2. Πριν τοποθετήσετε ένα στοίχημα, είναι ευθύνη των πελατών να εξοικειωθούν με τους όρους αποδοχής στοιχήματος και τυχόν τύπους που σχετίζονται με τον υπολογισμό των κερδών.

2.3. Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο από χρήστες που συμφωνούν με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Εταιρεία. Κάθε στοίχημα που τοποθετείται είναι μια άνευ όρων επιβεβαίωση ότι ο Πελάτης κατανοεί αυτούς τους κανόνες και συμφωνεί πλήρως με αυτούς.

2.4. Όλα τα στοιχήματα γίνονται δεκτά πριν από την πραγματική έναρξη του γεγονότος, εκτός από τα ζωντανά στοιχήματα. Τα στοιχήματα που γίνονται μετά την πραγματική έναρξη του γεγονότος, ανεξάρτητα από τον λόγο, αναγνωρίζονται ως άκυρα και επιστρέφονται και αποκλείονται από το Accumulator (πληρωμή με απόδοση “1”). Η εξαίρεση σε αυτό είναι τα στοιχήματα σε γεγονότα κατά τη διάρκεια του αγώνα σε ζωντανά στοιχήματα.

2.5. Τα ζωντανά στοιχήματα είναι στοιχήματα που γίνονται δεκτά κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος κατά την κρίση της Εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα στοιχήματα μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο πριν καθοριστεί το αποτέλεσμα του γεγονότος. Τα στοιχήματα που γίνονται μετά τον καθορισμό της έκβασης ενός γεγονότος θεωρούνται άκυρα και άκυρα. Οι πληροφορίες που δίνονται από την Εταιρεία κατά τη λήψη ζωντανών στοιχημάτων (λογαριασμός αγώνα, χρόνος παιχνιδιού κ.λπ.) είναι μόνο ενημερωτικές και δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για διακανονισμούς στοιχημάτων ή για αξιώσεις κατά της Εταιρείας.

2.6. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το ποσό ενός στοιχήματος ανά πάσα στιγμή πριν από την πραγματική έναρξη του γεγονότος. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχήματα που έγιναν (οι προσφορές που έγιναν) αναγνωρίζονται ως άκυρα, τα οποία η Εταιρεία αναφέρει με κατάλληλες αλλαγές στο pre-game ή μέσω άλλων πηγών πληροφοριών.

Απαγορεύεται να στοιχηματίζετε σε γεγονότα από όσους συμμετέχουν ή σχετίζονται άμεσα με τα εν λόγω γεγονότα. Για παράδειγμα: παίκτες, προπονητές, διαιτητές, ιδιοκτήτες συλλόγων, κ.λπ. Όταν στοιχηματίζετε, ο πελάτης επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν γνωρίζει το αποτέλεσμα του γεγονότος στο οποίο έχει στοιχηματίσει. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει τυχόν κέρδη και να κηρύξει το στοίχημα άκυρο.

2.7. Σε όλες τις περιπτώσεις που το στοίχημα αναγνωρίζεται ως άκυρο, υπόκειται σε επιστροφή. Εάν το στοίχημα περιλαμβάνεται στα στοιχήματα του Συσσωρευτή ή στα Πολλαπλά στοιχήματα, τότε πρέπει να υπολογιστεί με τις αποδόσεις “1” (ένα), δηλαδή δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματα άλλων γεγονότων που περιλαμβάνονται στα στοιχήματα του Συσσωρευτή ή στα Πολλαπλά στοιχήματα.

2.8. Όλα τα στοιχήματα γίνονται δεκτά με βάση τα γεγονότα του προτεινόμενου προ-παιχνιδιού, σύμφωνα με τις αποδόσεις που καθορίζονται από την Εταιρεία. Για κάθε γεγονός στο πρόγραμμα διατίθεται ξεχωριστός αριθμός, καθώς και η προθεσμία και ο χρόνος αποδοχής στοιχημάτων για το γεγονός. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης του γεγονότος, που αναγράφονται στο pre-game, είναι ενημερωτικές. Μια λάθος ημερομηνία δεν είναι ουσιαστικός λόγος για την ακύρωση ενός στοιχήματος. Σε περίπτωση που η εκδήλωση έλαβε χώρα νωρίτερα ή αργότερα από την αρχικά ανακοινωθείσα ημερομηνία, το αποτέλεσμα δεν θεωρείται άκυρο. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα εάν έχουν γίνει πριν από την πραγματική έναρξη του γεγονότος. Τα στοιχήματα που γίνονται μετά την πραγματική έναρξη του γεγονότος θεωρούνται άκυρα (εκτός από τα ζωντανά στοιχήματα). Για να διευθετηθεί το στοίχημα, λαμβάνεται η ώρα της πραγματικής έναρξης του γεγονότος, η οποία καθορίζεται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους διοργανωτές της εκδήλωσης.

Η στήλη Γεγονός εμφανίζει τα ονόματα των διαγωνιζόμενων ομάδων ή γεγονότων στα οποία γίνονται δεκτά τα στοιχήματα. Στη λίστα των διοργανώσεων, η γηπεδούχος ομάδα αναγράφεται στην πρώτη θέση. Σε περίπτωση αγώνα στο γήπεδο της ομάδας που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας των γεγονότων, το στοίχημα για αυτόν τον αγώνα υπολογίζεται με τις αποδόσεις “1” (ένα), εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) και οι δύο ομάδες είναι από την ίδια πόλη.

β) οι αγώνες διεξάγονται στην ίδια πόλη, στην περίπτωση διεθνών τουρνουά σε μία χώρα·

γ) τον τελικό γύρο των αγώνων κυπέλλου μιας χώρας·

Η μεταφορά παιχνιδιών σε ουδέτερο γήπεδο δεν αποτελεί λόγο για την αναγνώριση ενός στοιχήματος ως άκυρου.

Μπορεί επίσης να υπάρχουν άλλες πληροφορίες στο pre-game που είναι σημαντικές κατά την πραγματοποίηση ενός στοιχήματος, αυτό επιτρέπει στον Πελάτη να χρησιμοποιήσει σωστά την υπηρεσία, καθώς και να κατανοήσει τη σημασία και την ουσία των συμβατικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον ιστότοπο.

2.9. Σε ατομικά τουρνουά τένις, καθώς και σε αγώνες του τελικού σταδίου μεγάλων τουρνουά που διεξάγονται σε μία χώρα, η σειρά των αντιπάλων σε ένα ζευγάρι δεν είναι σημαντική.

2.10. Εάν ένα γεγονός που δεν έχει ξεκινήσει ακόμη αναβληθεί για όχι περισσότερο από 24 ώρες, τα στοιχήματα διατηρούνται και εάν περάσουν περισσότερες από 24 ώρες, τα στοιχήματα επιστρέφονται, εάν δεν ορίζεται κάτι άλλο από τον παρόντα κανονισμό. Εάν εντός 24 ωρών γίνει γνωστό ότι η εκδήλωση αναβάλλεται για περισσότερες από 24 ώρες, η τελική απόφαση για το εάν τα στοιχήματα θα παραμείνουν σε ισχύ ή θα επιστραφούν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του γραφείου στοιχημάτων της Εταιρείας. Εάν οι αγώνες NBA, NHL, NFL, MLB δεν πραγματοποιήθηκαν τις καθορισμένες ημέρες, τότε τα ποσά στοιχήματος θα επιστραφούν αμέσως την επόμενη ημέρα, εκτός από την περίπτωση που η ημερομηνία ήταν λάθος.

2.11. Ένα συμβάν που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να διακοπεί, δηλαδή να είναι ελλιπές για οποιοδήποτε λόγο. Ένα γεγονός θεωρείται ότι διεξάγεται εάν διακοπεί, δεν ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών και εάν παιχτεί τουλάχιστον:

Ποδόσφαιρο 70 λεπτά;

Μπάσκετ (NBA) 40 λεπτά.

Ευρωπαϊκό μπάσκετ 35 λεπτά.

Χόκεϊ (NHL) 54 λεπτά.

Ευρωπαϊκό χόκεϊ 50 λεπτά.

Μπέιζμπολ (MLB) 5 συμμετοχές.

Αμερικανικό ποδόσφαιρο 50 λεπτά?

Floorball 60 λεπτά

Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, το αποτέλεσμα (πραγματικό αποτέλεσμα) ενός αγώνα που θεωρείται ότι θα διεξαχθεί είναι το αποτέλεσμα τη στιγμή της διακοπής του αγώνα (με εξαίρεση το τένις).

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η διοργάνωση θεωρείται άκυρη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ισοπαλίας τη στιγμή της διακοπής του αγώνα σε εκείνα τα αθλήματα όπου το καταστατικό δεν επιτρέπει την ισοπαλία (μπάσκετ, μπέιζμπολ, αμερικανικό ποδόσφαιρο, σειρά πλέι οφ NHL, κ.λπ.) και όλα τα στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων των ζωντανών στοιχημάτων) επιστρέφονται.

Εάν ένα γεγονός διακοπεί και θεωρείται ότι δεν έχει συμβεί, τότε τα αποτελέσματα που έχουν καθοριστεί οριστικά από τη στιγμή που σταμάτησε το γεγονός και τα οποία δεν εξαρτώνται από το τελικό αποτέλεσμα του γεγονότος (για παράδειγμα, μια ομάδα θα σημειώσει ένα γκολ, θα σκοράρει το πρώτο γκολ, τα αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου κ.λπ.) χρησιμοποιούνται για τη διευθέτηση αυτών των στοιχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ζωντανών στοιχημάτων).

2.12. Κατά τον καθορισμό των στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν στα στατιστικά μιας αγωνιστικής ημέρας ή γύρου, εάν η περιοδεία θεωρείται ότι απέτυχε τουλάχιστον σε έναν ή περισσότερους αγώνες, τότε τα στοιχήματα για τα στρογγυλεμένα στατιστικά διευθετούνται με πιθανότητες 1, εκτός από τα στοιχήματα του οποίου το αποτέλεσμα καθορίζεται μοναδικά ανεξάρτητα από το αν έγιναν ή όχι οι αγώνες.

2.13. Τα στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων των ζωντανών στοιχημάτων) θεωρούνται ακυρωμένα και επιστρέφονται, ανεξάρτητα από το αν κερδίζουν ή χάνουν, εάν υπάρχουν σφάλματα που διαπράχθηκαν λόγω ανθρώπινου παράγοντα ή δυσλειτουργίας λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων: προφανών τυπογραφικών σφαλμάτων, ασυνέπειες των αποδόσεων σε διαφορετικές θέσεις , εν γνώσει τους λανθασμένες πιθανότητες που δεν αντιστοιχούν στα δεδομένα αποτελέσματα, κ.λπ.).

2.14. Εάν παρουσιαστεί τεχνικό σφάλμα, αλλά δεν μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του γεγονότος, τέτοια στοιχήματα διευθετούνται με βάση τις αρχικές αποδόσεις.

2.15. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για ακριβείς μεταφράσεις των ονομάτων παικτών, ομάδων και πόλεων όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα.

2.16. Σε περίπτωση δόλιων ενεργειών, παραποιήσεων κατά την αποδοχή στοιχημάτων ή όταν ανακαλυφθούν παράνομες οικονομικές συναλλαγές από τους υπαλλήλους της Εταιρείας, δεν καταβάλλονται κέρδη και οι παραβάτες αποκλείονται από τον ιστότοπο.

Εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια αντιαθλητικής συμπεριφοράς ή άλλες περιπτώσεις παραβίασης αυτών των κανόνων, η διοίκηση έχει το δικαίωμα να κηρύξει το στοίχημα άκυρο.

Σε περίπτωση υποψίας αντιαθλητικής συμπεριφοράς από διεθνείς οργανισμούς για την πρόληψή τους (EWS-FIFA, Federbet και Tennis Integrity Unit κ.λπ.), η διοίκηση έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τον λογαριασμό του Πελάτη που έκανε ένα ύποπτο στοίχημα πριν αποχωρήσει από τον οργανισμό και αναγνωρίζουν τα στοιχήματα ως άκυρα, εάν όντως αποκαλυφθεί κάποια αντιαθλητική συμπεριφορά. Η διοίκηση δεν είναι υποχρεωμένη να παράσχει αποδείξεις στους Πελάτες για τον αντιαθλητικό χαρακτήρα του γεγονότος.

2.17. Οι αξιώσεις για επίμαχα ζητήματα που δεν επιλύονται στη συνομιλία τεχνικής υποστήριξης γίνονται δεκτές βάσει αίτησης στο email της Εταιρείας, εφόσον είναι εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του συμβάντος. Όταν εξετάζονται διαφορές που δεν έχουν προηγούμενο και δεν ρυθμίζονται στο κείμενο αυτών των κανόνων, η Εταιρεία θα λάβει την τελική απόφαση.

2.18. Η εξαγορά ενός στοιχήματος είναι ένα χαρακτηριστικό με το οποίο ο Πελάτης έχει την ευκαιρία να κλείσει το στοίχημά του για το ποσό που προσφέρει η Εταιρεία και να παραιτηθεί από την πιθανή απώλεια ή κέρδος όταν γίνει γνωστό το αποτέλεσμα του γεγονότος.

Αυτή η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη για όλα τα στοιχήματα για τα οποία είναι ενεργό ένα ειδικό σύμβολο της λειτουργίας “Αγορά στοιχήματος” στην ενότητα “Ιστορικό στοιχημάτων” του ιστότοπου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί και να δει το ποσό που προσφέρει η Εταιρεία για την προσφορά. Η εταιρεία μπορεί να προσφέρει ένα ποσό χαμηλότερο, μεγαλύτερο ή ίσο με τα πιθανά κέρδη. Η εταιρεία μπορεί επίσης να μην κάνει προσφορές.

Εάν ο Πελάτης συμφωνήσει να λάβει το προτεινόμενο ποσό, πρέπει να επιβεβαιώσει την απόφασή του κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί. Θα λάβουν το ποσό που προτείνει η Εταιρεία και μετά το στοίχημα θα κλείσει. Εάν ο Πελάτης δεν χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία ή συμφωνήσει με το προτεινόμενο ποσό, το στοίχημά του θα θεωρείται έγκυρο μέχρι το τέλος του επιλεγμένου γεγονότος.

Η δυνατότητα μπορεί να είναι διαθέσιμη μετά την ολοκλήρωση του στοιχήματος πριν από το τέλος του γεγονότος και το ποσό που προσφέρεται για το στοίχημα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με ορισμένες συνθήκες (για παράδειγμα, το ποσό του στοιχήματος, οι πιθανότητες στοιχήματος, η αναλογία γεγονότος που καθορίζεται στο χρόνο χρήσης από το χαρακτηριστικό, και έκπτωση που καθορίζεται από την Εταιρεία, η τελευταία εκ των οποίων καθορίζεται κατά την κρίση της Εταιρείας).

2.19. Η μέγιστη δυνατή νίκη ενός στοιχήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 USD (EUR) ή το αντίστοιχο σε άλλο νόμισμα που είναι αποδεκτό στον ιστότοπο.

2.20. Το ελάχιστο στοίχημα για παίκτες στοιχήματος Single bet και Accumulator είναι 0,10 USD (EUR) ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα. Όταν τοποθετείτε πολλαπλά στοιχήματα, το ελάχιστο στοίχημα είναι 0,10 USD (EUR) ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα.

2.21. Το μέγιστο στοίχημα καθορίζεται από την υπηρεσία στοιχηματισμού για κάθε ξεχωριστό γεγονός και εξαρτάται από το άθλημα και το εν λόγω γεγονός. Εάν το πολλαπλό στοίχημα περιλαμβάνει πολλά γεγονότα με διαφορετικούς περιορισμούς στο μέγιστο στοίχημα, το μέγιστο μέγεθος στοιχήματος ορίζεται ίσο με την ελάχιστη τιμή. Το μέγιστο ποσό προσφοράς είναι διαθέσιμο για προβολή στον Πελάτη στο κουπόνι του ιστότοπου.

2.22. Ο πράκτορας στοιχημάτων έχει το δικαίωμα να περιορίσει το μέγιστο στοίχημα σε μεμονωμένα γεγονότα, καθώς και να περιορίσει ή να αυξήσει το μέγιστο στοίχημα για έναν συγκεκριμένο Πελάτη χωρίς ειδοποίηση ή εξήγηση του σκεπτικού του.

2.23. Το στοίχημα θεωρείται αποδεκτό μετά την εγγραφή του στον διακομιστή της Εταιρείας και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην ενότητα «Ιστορικό Στοιχήματος». Τα εγγεγραμμένα στοιχήματα δεν υπόκεινται σε ακύρωση. Ο χρόνος λήψης του στοιχήματος είναι ο χρόνος εγγραφής του στον διακομιστή.

2.24. Το ποσό του στοιχήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο του τρέχοντος λογαριασμού. Στοιχήματα με πίστωση δεν γίνονται δεκτά. Κατά την εγγραφή ενός στοιχήματος, το ποσό του στοιχήματος χρεώνεται από τον λογαριασμό του Πελάτη. Μετά την διευθέτηση του στοιχήματος, τα κέρδη πιστώνονται αυτόματα στον λογαριασμό.

Ένα στοίχημα θεωρείται ότι κερδίζεται από τον Πελάτη εάν όλα τα αποτελέσματα που καθορίζονται σε ένα τέτοιο στοίχημα μαντεύονται σωστά.

2.25. Το γεγονός ότι το αποδεκτό στοίχημα κερδίζεται ή όχι καθορίζεται με την καταγραφή του γεγονότος του επιλεγμένου γεγονότος ή του συνόλου γεγονότων που έλαβε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα (αποτέλεσμα) του γεγονότος. Το αποτέλεσμα (αποτέλεσμα) της εκδήλωσης καθορίζεται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον επίσημο Διοργανωτή ή/και Διοργανωτή της εκδήλωσης. Εάν το αρχικό αποτέλεσμα του γεγονότος ανακληθεί για κάποιο λόγο αργότερα, αυτό το γεγονός δεν λαμβάνεται υπόψη και τα στοιχήματα είναι πληρωτέα σύμφωνα με τα αρχικά (πραγματικά) αποτελέσματα, εκτός εάν τα αρχικά δημοσιευμένα αποτελέσματα του γεγονότος τροποποιηθούν εντός 24 ωρών από την την αρχική τους δημοσίευση.

2.26. Εάν το αρχικό αποτέλεσμα της διοργάνωσης που ολοκληρώθηκε ακυρώθηκε αργότερα για οποιονδήποτε λόγο, η ακύρωση δεν λαμβάνεται υπόψη και οι τιμές καταβάλλονται σύμφωνα με το αρχικό (πραγματικό) αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που δηλώνεται με βάση επίσημα πρωτόκολλα και άλλες επίσημες πηγές πληροφοριών αμέσως μετά το συμβάν θεωρείται πραγματικό. Ελλείψει αποτελεσμάτων σε επίσημες πηγές, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών των εκπροσώπων της στον αγώνα.

3. Είδη στοιχημάτων

3.1. Το Single Bet είναι ένα στοίχημα για το προβλεπόμενο αποτέλεσμα για ένα γεγονός. Η νίκη “μονό στοίχημα” ισούται με το γινόμενο του ποσού του στοιχήματος και των αποδόσεων που έχουν οριστεί για το δεδομένο αποτέλεσμα του γεγονότος.

3.2. Το στοίχημα Accumulator είναι ένα στοίχημα για μια ταυτόχρονη πρόβλεψη των αποτελεσμάτων πολλών ανεξάρτητων γεγονότων. Η νίκη του “συσσωρευτικού στοιχήματος” ισούται με το γινόμενο του ποσού του στοιχήματος και των αποδόσεων “συσσωρευτής”, που λαμβάνονται πολλαπλασιάζοντας τις πιθανότητες έκβασης κάθε γεγονότος που περιλαμβάνεται στο “συσσωρευτής”. Στον “συσσωρευτή” μπορείτε να συμπεριλάβετε οποιονδήποτε συνδυασμό αποτελεσμάτων μη αλληλένδετων γεγονότων σε οποιοδήποτε άθλημα. Το «στοίχημα συσσωρευτή» θεωρείται κερδισμένο εάν όλα τα γεγονότα που περιλαμβάνονται σε αυτό έχουν προβλεφθεί σωστά. Η απώλεια ενός από τα αποτελέσματα σημαίνει απώλεια ολόκληρου του στοιχήματος αυτού του τύπου. Ο μέγιστος αριθμός γεγονότων που επιτρέπεται σε ένα πολλαπλό στοίχημα είναι 30.

3.3. Το πολλαπλό στοίχημα είναι ένας συνδυασμός στοιχημάτων συσσωρευτών ενός δεδομένου μεγέθους από έναν προκαθορισμένο αριθμό γεγονότων (ο μέγιστος αριθμός γεγονότων σε ένα πολλαπλό στοίχημα είναι 16).

Κάθε συνδυασμός στο Πολλαπλό στοίχημα διευθετείται ως ξεχωριστός Συσσωρευτής, σύμφωνα με τους κανόνες για τη διευθέτηση των στοιχημάτων συσσωρευτών. Όταν τοποθετείτε ένα Πολλαπλό στοίχημα, πρέπει να καθορίσετε τον συνολικό αριθμό γεγονότων για το Πολλαπλό στοίχημα και τον αριθμό των γεγονότων για μία παραλλαγή (πολλαπλό στοίχημα). Το στοίχημα για μία παραλλαγή στο Πολλαπλό στοίχημα προσδιορίζεται διαιρώντας το συνολικό ποσό του στοιχήματος που τοποθετήθηκε στο Πολλαπλό στοίχημα με τον αριθμό των παραλλαγών (συσσωρευτών) αυτού του Πολλαπλού στοιχήματος. Τα κέρδη είναι ίσα με το άθροισμα των κερδών για τα “στοιχήματα συσσωρευτή” που περιλαμβάνονται στο “Πολλαπλό στοίχημα”.

3.4. Στοιχήματα για το πραγματικό αποτέλεσμα ενός γεγονότος (αγώνας) σε αυτό το στοίχημα είναι απαραίτητο να μαντέψετε πώς θα τελειώσει ο αγώνας. Στο pre-game, η νίκη των γηπεδούχων μπορεί επίσης να εμφανίζεται ως “1”, η ισοπαλία ως “X”, η νίκη των φιλοξενούμενων ως “2”.

3.5. Στοίχημα διπλής ευκαιρίας στη διπλή επιλογή του αποτελέσματος του αγώνα.

Η νίκη της πρώτης ομάδας ή η ισοπαλία (η πρώτη ομάδα δεν θα χάσει) σημειώνεται με “1Χ”. Για να κερδίσετε σε ένα στοίχημα σε μια τέτοια επιλογή, είναι απαραίτητο να κερδίσει η πρώτη ομάδα ή να υπάρξει ισοπαλία.

Η νίκη της πρώτης ομάδας ή η νίκη της δεύτερης ομάδας (χωρίς ισοπαλία) θα συμβολίζεται με “12”. Για να κερδίσετε με ένα στοίχημα σε μια τέτοια επιλογή, είναι απαραίτητο να κερδίσει ένας από τους αντιπάλους, δηλαδή να μην υπάρχουν ισοπαλίες.

Η νίκη της δεύτερης ομάδας ή η ισοπαλία (η δεύτερη ομάδα δεν θα χάσει) σημειώνεται με “Χ2”. Για να κερδίσετε ένα στοίχημα σε μια τέτοια επιλογή, είναι απαραίτητο να κερδίσει η δεύτερη ομάδα ή να υπάρξει ισοπαλία.

3.6. Χάντικαπ Πιθανότητες . Το αποτέλεσμα του γεγονότος, λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ, προσδιορίζεται προσθέτοντας ένα χάντικαπ στο πραγματικό αποτέλεσμα του αγώνα. Το χάντικαπ καθορίζεται από την υπηρεσία του bookmaker και μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή ίσο με μηδέν. Εάν το αποτέλεσμα είναι υπέρ της επιλεγμένης ομάδας (αθλητή), το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο, διαφορετικά το στοίχημα χάνεται. Εάν το αποτέλεσμα μετά την προσθήκη ενός χάντικαπ είναι ισοπαλία, τότε η αναλογία νίκης για αυτή την επιλογή θα είναι “1” (Επιστροφή ή “Άκυρο”).

3.7. Σύνολο . Είναι απαραίτητο να μαντέψετε τον συνολικό αριθμό γκολ, πόντων, παιχνιδιών (ή άλλες τιμές που μπορούν να υποβληθούν σε υπολογισμό). σκόραραν, σκόραραν, έπαιξαν κλπ ομάδες (αθλητές). Για να κερδίσετε, πρέπει να μαντέψετε εάν η συνολική αξία θα βαθμολογηθεί/παιχτεί ή λιγότερο. Κατά τον καθορισμό ενός ατομικού συνόλου λαμβάνονται υπόψη μόνο τα γκολ που σημειώνονται στο αντίπαλο τέρμα. Εάν το αποτέλεσμα συμπίπτει με τη συνολική προσφορά του bookmaker, οι πιθανότητες κερδών σε “λιγότερο” ή “υψηλότερο” επιτόκιο θεωρούνται ίσες με “1” (Επιστροφή ή “Άκυρο”).

3.8. Ασιατικό χάντικαπ ή ασιατικό συνολικό στοίχημα . Ποντάρετε στη νίκη ή στο σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ, πολλαπλάσιο του 0,25 (αλλά όχι πολλαπλάσιο του 0,5). Ένα τέτοιο στοίχημα διευθετείται ως δύο στοιχήματα στο ποσό του μισού του ποσού, με τις ίδιες αποδόσεις και με τις πλησιέστερες τιμές “συνήθεις αποδόσεις” και “κανονικά σύνολα” (ακέραιος ή πολλαπλάσιος 0,5). Στην περίπτωση που το ασιατικό χάντικαπ περιλαμβάνεται στο στοίχημα Accumulator ή στο στοίχημα Πολλαπλών, τότε οι πιθανότητες νίκης χρησιμοποιούνται για τον διευθέτηση αυτού του στοιχήματος, οι οποίες θα ληφθούν κατά τη διευθέτησή του στο μοναδικό στοίχημα. Σε περίπτωση νίκης και στα δύο ημίχρονα στοιχήματα, η διευθέτηση των αποδόσεων του στοιχήματος (K). Εάν το ένα στοίχημα μισού κερδηθεί καθώς και το άλλο, οι πιθανότητες (K + 1) / 2 λαμβάνονται υπόψη στον διακανονισμό. Αν χαθεί ένα μισό στοίχημα και χαθεί ένα άλλο, η απόδοση είναι 0,5. Εάν χαθούν και τα δύο μισά στοιχήματα, τότε χάνεται ολόκληρο το στοίχημα.

3.9. Ένα στοίχημα για το χρόνο που απομένει σε ένα ημίχρονο / περίοδο / αγώνα : για ένα τέτοιο στοίχημα, ο πελάτης πρέπει να προβλέψει την έκβαση ενός παιχνιδιού ή αγώνα μεταξύ ομάδων για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία ξεκινά όταν τοποθετείται το στοίχημα και τελειώνει όταν ο αγώνας (ή ημίχρονο, περίοδος κ.λπ.) τελειώνει, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το σκορ τη στιγμή που τοποθετήθηκε το στοίχημα.

3.10. Στοιχήματα για τα αποτελέσματα δύο ή περισσότερων γεγονότων , για παράδειγμα, η πρώτη ομάδα κερδίζει και το σύνολο είναι πάνω από 2,5 γκολ ή η πρώτη ομάδα κερδίζει, ο αριθμός των προειδοποιήσεων (κίτρινες κάρτες) θα είναι μεγαλύτερος από 3,5 και ο αριθμός των λακτισμάτων κόρνερ μικρότερος από 10 , και τα λοιπά.

3.11. Στοιχήματα για την ώρα που θα πραγματοποιηθεί ένα συγκεκριμένο γεγονός όταν θα πραγματοποιηθεί το πρώτο κόρνερ, το πρώτο γκολ κ.λπ.

3.12. Η εταιρεία μπορεί, κατά την κρίση της, να προσφέρει και άλλες στοιχηματικές επιλογές.

4. Κανόνες στοιχηματισμού με βάση συγκεκριμένα αθλήματα.

4.1. Στοίχημα στο ποδόσφαιρο

4.1.1. Στοιχηματίζοντας στο ακριβές σκορ στον αγώνα προτείνεται να επιλέξετε το ακριβές σκορ αγώνα σύμφωνα με τις πιθανές επιλογές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Εάν επιλεγούν όλοι οι άλλοι πιθανοί λογαριασμοί που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, προτείνεται το αποτέλεσμα “οποιουδήποτε άλλου” για αυτό το συμβάν.

4.1.2. Στοιχήματα για το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου και ολόκληρου του αγώνα προτείνεται να μαντέψετε ταυτόχρονα το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου και ολόκληρου του αγώνα. Οι ακόλουθες εννέα επιλογές είναι δυνατές:

1) W1/W1 νίκη της πρώτης ομάδας στο 1ο ημίχρονο και στον αγώνα.

2) 1/Χ νίκη της πρώτης ομάδας στο 1ο ημίχρονο και ισοπαλία στον αγώνα.

3) W1/W2 η νίκη της πρώτης ομάδας στο 1ο ημίχρονο και η νίκη της δεύτερης ομάδας στον αγώνα.

4) Χ/Κ1 ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και νίκη της πρώτης ομάδας στον αγώνα.

5) Χ/Χ ισοπαλία στο 1ο ημίχρονο και στον αγώνα.

6) Χ/Κ2 ισοπαλία στο 1ο ημίχρονο και νίκη της δεύτερης ομάδας στον αγώνα.

7) W2/W1 η νίκη της δεύτερης ομάδας στο 1ο ημίχρονο και η νίκη της πρώτης ομάδας στον αγώνα.

8) 2/Χ νίκη της δεύτερης ομάδας στο 1ο ημίχρονο και ισοπαλία στον αγώνα.

9) W2/W2 η νίκη της δεύτερης ομάδας στο 1ο ημίχρονο και στον αγώνα.

4.1.3. Στοιχήματα για το αν η πρώτη ομάδα θα σκοράρει ή όχι, αν η δεύτερη ομάδα θα σκοράρει ή όχι, αν θα σκοράρει και οι δύο ομάδες ή τουλάχιστον η μία δεν θα σκοράρει, τουλάχιστον η μία θα σκοράρει, αν το γκολ είναι στο πρώτο μισό ή όχι, και αν θα υπάρξει γκολ στο δεύτερο ημίχρονο ή όχι.

4.1.4. Στοιχήματα για το ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο γκολ στον αγώνα, σε ποιο χρονικό διάστημα θα μπει το πρώτο γκολ (συμπεριλαμβάνονται τα διαστήματα των λεπτών), πώς θα σημειωθεί το πρώτο γκολ στον αγώνα (με το παιχνίδι όχι με το κεφάλι, με το κεφάλι, με πέναλτι, ενάντια σε πέναλτι, αυτογκόλ κ.λπ.). Εάν ο αγώνας λήξει με σκορ 0:0, τότε τα στοιχήματα θεωρούνται χαμένα.

4.1.5. Στοιχήματα για το ποια ομάδα θα σκοράρει το δεύτερο γκολ στον αγώνα, σε ποιο χρονικό διάστημα θα σημειωθεί το δεύτερο γκολ στον αγώνα (τα διαστήματα των λεπτών αναφέρονται μαζί). Εάν ο αγώνας τελειώσει με σκορ 0:0, 1:0 ή 0:1, τότε τα στοιχήματα θεωρούνται χαμένα.

4.1.6. Στοιχήματα για το ποια ομάδα θα σκοράρει το τελευταίο γκολ στον αγώνα ή στο προτεινόμενο χρονικό διάστημα θα μπει το τελευταίο γκολ στον αγώνα (τα διαστήματα των λεπτών υποδεικνύονται συμπεριλαμβανομένων). Εάν ο αγώνας λήξει με σκορ 0:0, τότε τα στοιχήματα θεωρούνται χαμένα.

4.1.7. Στοιχήματα για το αν θα υπάρξει αυτογκόλ.

4.1.8. Προτείνεται να μαντέψετε εάν θα δοθεί πέναλτι ή όχι.

4.1.9. Προτείνεται να μαντέψουμε αν θα υπάρξει απομάκρυνση (κόκκινη κάρτα) στον αγώνα ή όχι.

4.1.10. Προτείνεται να μαντέψετε εάν ο συνολικός αριθμός προειδοποιήσεων (κίτρινες κάρτες) στον αγώνα είναι πάνω ή κάτω από αυτόν που καθορίζεται στο σύνολο του pre-game, σε ποιον παίκτη θα δοθεί η πρώτη προειδοποίηση στον αγώνα (σε περίπτωση, σύμφωνα με στο πρωτόκολλο αγώνα, το γεγονός συνέβη και στις δύο ομάδες στο ίδιο λεπτό, το στοίχημα επιστρέφεται), εάν δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις στον αγώνα, σε ποια χρονική περίοδο θα εκδοθεί η πρώτη προειδοποίηση (τα διαστήματα των λεπτών αναφέρονται μαζί ). Εάν ένας παίκτης έχει απομακρυνθεί από το γήπεδο ως αποτέλεσμα δύο κίτρινων καρτών, τότε μόνο μία από αυτές λαμβάνεται υπόψη κατά τη διευθέτηση του στοιχήματος.

4.1.11. Κατά την καταμέτρηση αφαιρέσεων και προειδοποιήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνα τα φύλλα που παρουσιάζονται στους παίκτες της ομάδας κατά την άμεση συμμετοχή στο παιχνίδι.

4.1.12. Προτείνεται να μαντέψετε εάν ο συνολικός αριθμός των αντικαταστάσεων που έγιναν από την ομάδα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από την καθορισμένη συνολική αξία.

4.1.13. Προτείνεται να μαντέψετε ποια ομάδα θα κάνει την πρώτη αλλαγή (αν σύμφωνα με το πρωτόκολλο του παιχνιδιού αυτό το γεγονός συνέβη στο ίδιο λεπτό και για τις δύο ομάδες, το ποσό του στοιχήματος πρέπει να επιστραφεί), μαντέψτε σε ποιο χρονικό διάστημα θα γίνει η πρώτη αλλαγή σε μία από τις ομάδες (τα διαστήματα των λεπτών υποδεικνύονται συμπεριλαμβανομένων), αν ο παίκτης που μπήκε στο γήπεδο για την αλλαγή θα σκοράρει ή όχι.

Εάν το στοίχημα ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στον αγώνα δεν αναμενόταν στην προετοιμασία του αγώνα, τότε σε περίπτωση που δεν υπάρξει αλλαγή στον αγώνα, τα στοιχήματα διευθετούνται με την απόδοση 1.

4.1.14. Προτείνεται να μαντέψετε εάν ο συνολικός αριθμός των κόρνερ στον αγώνα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από την καθορισμένη συνολική αξία.

4.1.15. Προτείνεται να μαντέψετε ποια ομάδα θα δώσει το πρώτο κόρνερ στον αγώνα, σε ποιο από τα προτεινόμενα χρονικά διαστήματα θα είναι το πρώτο κόρνερ. Εάν δεν προσφέρθηκε στοίχημα πριν από το παιχνίδι για το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν χτυπήματα κόρνερ στον αγώνα, τότε σε περίπτωση που δεν υπάρξουν χτυπήματα κόρνερ στον αγώνα, τα στοιχήματα διευθετούνται με την απόδοση 1.

4.1.16. Προτείνεται να μαντέψετε εάν ο συνολικός αριθμός των πέναλτι στον αγώνα θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από την καθορισμένη συνολική αξία.

4.1.17. Προτείνεται να μαντέψετε εάν ο συνολικός αριθμός των θέσεων εκτός παιχνιδιού στον αγώνα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από την καθορισμένη συνολική αξία.

4.1.18. Προτείνεται να μαντέψετε εάν ο χρόνος κατοχής της μπάλας από μία από τις ομάδες (σε ποσοστό) είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από την καθορισμένη συνολική αξία σε ποσοστό.

4.1.19. Προτείνεται να μαντέψετε αν αυτός ο παίκτης θα πετύχει γκολ ή όχι. Εάν ο παίκτης δεν μπήκε στο γήπεδο (δεν συμμετείχε στο παιχνίδι), τότε το στοίχημα υπόκειται σε επιστροφή. Τα αυτογκόλ δεν λαμβάνονται υπόψη.

4.1.20. Προτείνεται να μαντέψετε αν το παιχνίδι θα περιλαμβάνει:

διπλό 2 γκολ που μπήκε στην αντίπαλη εστία από τον ίδιο παίκτη,

χατ-τρικ 3 γκολ που μπήκαν στην αντίπαλη εστία από τον ίδιο παίκτη,

πόκερ 4 γκολ που σημειώνονται στην αντίπαλη εστία από τον ίδιο παίκτη.

Τα αποτελέσματα αυτών των γεγονότων υπολογίζονται ως εξής: το να μαντέψετε το στοίχημα σε ένα χατ-τρικ, δεν σημαίνει επίσης να μαντέψετε το στοίχημα σε ένα διπλό ή ένα στοίχημα στο πόκερ, δεν σημαίνει επίσης το ποντάρισμα σε ένα διπλό και/ ή χατ-τρικ.

4.1.21. Προτείνεται να μαντέψετε αν αυτή η ομάδα θα κερδίσει μια νίκη με ισχυρή θέληση. Μια νίκη με ισχυρή θέληση είναι όταν η ομάδα κερδίζει αφού έχασε το πρώτο γκολ στα αντίπαλά της δίχτυα.

4.1.22. Προτείνεται να μαντέψετε ποια ομάδα θα ξεκινήσει τον αγώνα από το κέντρο του γηπέδου.

4.1.23. Προτείνεται να μαντέψετε πόσα λεπτά θα προσθέσει ο διαιτητής.

Εάν ο αντισταθμισμένος χρόνος που πραγματικά παίχτηκε στο γήπεδο δεν αντιστοιχεί στον εμφανιζόμενο προστιθέμενο χρόνο, τότε ο υπολογισμένος αντισταθμισμένος χρόνος χρησιμοποιείται για τον διευθέτηση των αποδόσεων. Εάν οι πληροφορίες σχετικά με τους προστιθέμενους χρόνους που εμφανίζονται από τον αναπληρωματικό διαιτητή στον πίνακα αποτελεσμάτων του light στη συνέχεια αλλάξουν για οποιονδήποτε λόγο (αυξάνονται ή μειώνονται), τότε τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με τις αρχικά (πρώτα) εμφανιζόμενες πληροφορίες.

4.1.24. Τα στοιχήματα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες γίνονται δεκτά για την κανονική διάρκεια, εκτός από ειδικά προβλεπόμενες περιπτώσεις. Ο χρόνος που προστίθεται από τον διαιτητή στον κύριο χρόνο είναι χρόνος αντιστάθμισης. Τα γκολ, οι αντικαταστάσεις και άλλα γεγονότα του αγώνα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποζημιωμένης ώρας θεωρούνται μέρος της κανονικής διάρκειας (ο χρόνος του 1ου ημιχρόνου θεωρείται το 45ο λεπτό, ο χρόνος του 2ου ημιχρόνου θεωρείται το 90ο λεπτό).

4.1.25. Άλλοι τύποι στοιχημάτων στο ποδόσφαιρο ενδέχεται να προσφέρονται, τα οποία θα παρουσιαστούν και θα προβληθούν πριν από τον αγώνα.

4.2. Στοίχημα στο Χόκεϊ και στο Μπάντι

4.2.1. Τα στοιχήματα για χόκεϊ και χόκεϊ επί πάγου γίνονται δεκτά λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον κύριο χρόνο (χωρίς παράταση), εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στο pre-game.

4.2.2. Σε αγώνες χόκεϊ, μπορείτε να κάνετε τους ακόλουθους τύπους στοιχημάτων:

Η νίκη της πρώτης ομάδας (συμμετέχοντος) της διοργάνωσης (που ορίστηκε ως W1 στο pre-game).

Ισοπαλία (στο pre-game που ορίζεται ως X).

Η νίκη της δεύτερης ομάδας (συμμετέχοντος) της διοργάνωσης (που ορίστηκε ως W2 στο pre-game).

Η πρώτη ομάδα (συμμετέχων) του γεγονότος δεν θα χάσει (ορίζεται ως 1Χ στο pre-game).

Μία από τις ομάδες (συμμετέχοντες) του γεγονότος θα κερδίσει (ορίζεται ως 12 στο pre-game).

Η δεύτερη ομάδα (συμμετέχων) της διοργάνωσης δεν θα χάσει (ορίστηκε ως Χ2 στο pre-game).

4.2.3. Στοιχήματα για τον νικητή του γεγονότος (το χάντικαπ περιλαμβάνει):

Η νίκη της πρώτης ομάδας (συμμετέχοντος) του γεγονότος λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ (στη στήλη “Η1” αναφέρεται το χάντικαπ και στη στήλη “Πιθανότητες1” αναγράφονται οι πιθανότητες νίκης).

Η νίκη της δεύτερης ομάδας (συμμετέχοντος) της διοργάνωσης λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ (στη στήλη «Η2» αναγράφεται το χάντικαπ και στη στήλη «Αποδόσεις2» αναγράφονται οι πιθανότητες νίκης).

4.2.4. Στα στοιχήματα χόκεϊ μπορείτε επίσης να αγοράσετε αποδόσεις για μισό γκολ. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιθανότητες μειώνονται ανάλογα.

4.2.5. Στοιχήματα για τον αριθμό των γκολ που σημειώθηκαν, τους πόντους που πέτυχαν κ.λπ. συμμετέχοντα ή συμμετέχοντες της διοργάνωσης.

4.2.6. Ο συνολικός αριθμός γκολ στον αγώνα είναι μεγαλύτερος από τον καθορισμένο αριθμόΟ συνολικός αριθμός γκολ στον αγώνα είναι μεγαλύτερος από τον καθορισμένο αριθμό (στη στήλη “Σύνολο” του pre-game υποδεικνύεται ο συνολικός αριθμός γκολ και στο Στη στήλη “Περισσότερα” θα δείτε την αναλογία νίκης).

4.2.7. Ο συνολικός αριθμός γκολ σε έναν αγώνα είναι μικρότερος από τον καθορισμένο αριθμό (στη στήλη “Σύνολο” εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός γκολ και στη στήλη “Λιγότερα” θα δείτε την αναλογία νίκης).

4.2.8. Σε αγώνες χόκεϊ μπορείτε επίσης να αγοράσετε μισό γκολ. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιθανότητες μειώνονται ανάλογα.

4.2.9. Ο συνολικός αριθμός των γκολ στον αγώνα θα είναι ζυγός ή μονός (αν το σκορ 0:0 θεωρείται ζυγό).

4.2.10. Στοιχήματα για το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου (περιόδου) και ολόκληρου του αγώνα. Προτείνεται να μαντέψετε ταυτόχρονα το αποτέλεσμα της πρώτης περιόδου και ολόκληρου του αγώνα. Οι ακόλουθες 9 παραλλαγές είναι δυνατές:

W1/W1 η νίκη της πρώτης ομάδας στην 1η περίοδο και στον αγώνα.

1/Χ νίκη της πρώτης ομάδας στην 1η περίοδο και ισοπαλία στον αγώνα.

W1/W2 η νίκη της πρώτης ομάδας στην 1η περίοδο και η νίκη της δεύτερης ομάδας στον αγώνα.

Χ/Κ1 ισοπαλία στην πρώτη περίοδο και νίκη της πρώτης ομάδας στον αγώνα.

X/X ισοπαλία στην 1η περίοδο και στον αγώνα.

Χ/Κ2 ισοπαλία στην 1η περίοδο και νίκη της δεύτερης ομάδας στον αγώνα.

W2/W1 η νίκη της δεύτερης ομάδας στην 1η περίοδο και η νίκη της πρώτης ομάδας στον αγώνα.

W2/X η νίκη της δεύτερης ομάδας στην 1η περίοδο και η ισοπαλία στον αγώνα.

W2/W2 η νίκη της δεύτερης ομάδας στην 1η περίοδο και στον αγώνα.

4.2.11. Προτείνεται να μαντέψετε ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο γκολ στον αγώνα, καθώς και σε ποιο χρονικό διάστημα θα σημειωθεί το πρώτο γκολ (τα μεσοδιαστήματα των λεπτών αναφέρονται συμπεριλαμβανομένων).

4.2.12. Στοιχήματα σε πόντους που σημείωσαν οι παίκτες για να παίξετε αυτό το στοίχημα, πρέπει να μαντέψετε τον συνολικό αριθμό πόντων που σημείωσε ο καθορισμένος παίκτης στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ο υπολογισμός γίνεται από το σύστημα “γκολ + ασίστ”

4.2.13. Ο συνολικός χρόνος ποινής καθορίζεται μόνο από τα δεδομένα της τελικής κατάταξης. Όλοι οι χρόνοι πέναλτι λαμβάνονται υπόψη. Ο χρόνος ποινής που έχει οριστεί πριν από την έναρξη ή μετά το τέλος μιας περιόδου (ένας αγώνας) και θεωρείται στην τελική κατάταξη γίνεται αποδεκτός για υπολογισμούς στοιχημάτων. Λαμβάνονται τα λεπτά ποινής για τον υπολογισμό της περιόδου κατά την οποία ελήφθησαν.

4.2.14. Τα στοιχήματα μπορούν να γίνουν δεκτά για άλλα γεγονότα στο χόκεϊ, τα οποία διαφορετικά θα παρουσιαστούν στο pre-game.

4.3. Στοίχημα στο μπάσκετ

4.3.1. Όλα τα στοιχήματα γίνονται δεκτά λαμβάνοντας υπόψη την παράταση (παράταση). Εξαίρεση αποτελούν τα γεγονότα για τα οποία το αποτέλεσμα της ισοπαλίας είναι “Χ” στην προ-παιχνίδι: σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος χρόνος για τη διευθέτηση του στοιχήματος.

4.3.2. Στο μπάσκετ, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα είδη στοιχημάτων:

Νίκη της πρώτης ομάδας (συμμετέχοντος) της διοργάνωσης (ορίζεται ως W1 στο pre-game).

Ισοπαλία (στο pre-game που ορίζεται ως X).

Η νίκη της δεύτερης ομάδας (συμμετέχοντος) της διοργάνωσης (που ορίστηκε ως W2 στο pre-game).

Η νίκη της πρώτης ομάδας (συμμετέχοντος) του γεγονότος λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ (στη στήλη “Η1” υποδεικνύεται το χάντικαπ και στη στήλη “Πιθανότητες1” αναγράφονται οι πιθανότητες νίκης).

Η νίκη της δεύτερης ομάδας (συμμετέχοντος) της διοργάνωσης λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ (στη στήλη «Η2» αναφέρεται το χάντικαπ και στη στήλη «Αποδόσεις» αναγράφονται οι πιθανότητες νίκης).

4.3.3. Στους αγώνες μπάσκετ, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε ένα χάντικαπ. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιθανότητες μειώνονται σύμφωνα με την τιμή που δίνεται στον συμπληρωματικό πίνακα.

4.3.4. Ο συνολικός αριθμός πόντων στον αγώνα είναι μεγαλύτερος από τον καθορισμένο αριθμό (ο συνολικός αριθμός πόντων υποδεικνύεται στη στήλη “Σύνολο” του προ-παιχνιδιού και η αναλογία νίκης βρίσκεται στη στήλη “Περισσότερα”).

4.3.5. Ο συνολικός αριθμός πόντων στον αγώνα είναι μικρότερος από τον καθορισμένο αριθμό (στη στήλη “Σύνολο” αναφέρεται ο συνολικός αριθμός πόντων και στη στήλη “Λιγότεροι” η αναλογία νίκης).

4.3.6. Μπορείτε να αλλάξετε το συνολικό ποσό όταν παίζετε “Περισσότερα” (μειώστε τον υποδεικνυόμενο αριθμό συνολικής απόδοσης) ή “Λιγότερο” (αυξήστε τον αριθμό).

4.3.7. Ποντάρετε αν ο συνολικός αριθμός πόντων στον αγώνα είναι ζυγός ή μονός.

4.3.8. Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά για άλλα γεγονότα στο μπάσκετ που μπορεί κάποια στιγμή να παρουσιαστούν στο pre-game.

4.4. Στοίχημα στο τένις

4.4.1. Μια μορφή αγώνα τένις που έχει δηλωθεί εκ των προτέρων μπορεί να αλλάξει πριν από την έναρξη του αγώνα (π.χ. κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μονού, ένα σούπερ τάι μπρέικ αντικαθιστά ένα αποφασιστικό 3ο σετ ή παίζονται 3 σετ αντί για 5). Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα στοιχήματα στα αποτελέσματα των αγώνων Win1 και Win2 και στα σετ διευθετούνται με βάση τα τελικά αποτελέσματα και τα κέρδη από όλα τα άλλα στοιχήματα υπολογίζονται με τις πιθανότητες 1 (ένα).

4.4.2. Εάν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τένις που έχει ήδη ξεκινήσει ένας από τους παίκτες του τένις (μία από τις ομάδες) αρνηθεί να παίξει ή αυτός (αυτοί) αποκλειστεί/αποκλειστεί για κάποιο λόγο ή δεν μπορεί να συνεχίσει και ο αγώνας τελειώσει νωρίτερα, στοιχηματίζετε Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου αγώνα υπολογίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

Τα στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων που τοποθετούνται σε στατιστικά στοιχεία) σε αποτελέσματα που καθορίζονται αναμφίβολα τη στιγμή της διακοπής με βάση τη μορφή του αγώνα θεωρούνται έγκυρα και πρέπει να διευθετηθούν. Τα κέρδη από στοιχήματα που τοποθετούνται σε άλλα αποτελέσματα υπολογίζονται με τις πιθανότητες 1 (ένα).

Εάν ένα σούπερ τάι μπρέικ αντικαταστήσει το καθοριστικό σετ σε έναν αγώνα τένις, το σύνολο και το χάντικαπ αυτού του σετ υπολογίζονται σε πόντους, ενώ το σύνολο και το χάντικαπ ενός παιχνιδιού σούπερ τάι μπρέικ υπολογίζονται ως ένα παιχνίδι. Έτσι, το σετ θεωρείται ολοκληρωμένο με σκορ 1:0 ή 0:1.

Ένα τάι μπρέικ στο τέλος του σετ υπολογίζεται επίσης ως ένα παιχνίδι (για παράδειγμα, το τάι μπρέικ που παίζεται στο τέλος ενός σετ με σκορ 6:6 θεωρείται ως το 13ο παιχνίδι αυτού του σετ, και αυτό το σετ μπορεί να τελειώσει με σκορ 6:7 ή 7:6).

Εάν μία από τις πλευρές αρνηθεί να συμμετάσχει σε έναν αγώνα πριν από την έναρξη του, τα κέρδη από τα στοιχήματα που έγιναν στα αποτελέσματα ενός τέτοιου αγώνα υπολογίζονται με την απόδοση 1 (ένα). Εάν, κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά ομαδικού τένις, τα ονόματα των συμμετεχόντων υποδηλώνονται με ονόματα ομάδων (χώρες) (για παράδειγμα, Ισπανία-Ελβετία) και υπάρχει αλλαγή σε έναν παίκτη του τένις (ομάδα διπλών) (δηλ. παίκτης/ες που στοιχηματίζουν θα μπορούσαν να είναι τοποθετούνται), τα στοιχήματα για όλα τα αποτελέσματα ενός τέτοιου αγώνα παραμένουν έγκυρα.

4.4.3. Στοιχήματα για τα αποτελέσματα των αγώνων τένις που προσφέρονται:

Νίκη πρώτου τενίστα (ομάδα διπλών) σε αγώνα (σετ ή παιχνίδι) Νίκη 1.

Νίκη δεύτερου τενίστα (ομάδα διπλών) σε αγώνα (σετ ή παιχνίδι) Νίκη 2.

Ο πρώτος παίκτης επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ζεύγος διπλών) θα κερδίσει (δεν θα χάσει) αγώνα (σετ) με χάντικαπ λαμβανομένου υπόψη του Χάντικαπ1.

Ο δεύτερος παίκτης επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ζεύγος διπλών) θα κερδίσει (δεν θα χάσει) αγώνα (σετ) με το χάντικαπ να λαμβάνεται υπόψη το Χάντικαπ 2.

4.4.4. Στοιχήματα για τον συνολικό αριθμό παιχνιδιών σε έναν αγώνα (ένα σετ): “Σύνολο πάνω από (κάτω) της καθορισμένης αξίας”.

4.4.5. Στοιχήματα για τον συνολικό αριθμό των παιχνιδιών σε έναν αγώνα (ένα σετ) να είναι ζυγός ή μονός.

4.4.6. Στοιχήματα στα αποτελέσματα του πρώτου σετ και ολόκληρου του αγώνα. Προβλέψτε το αποτέλεσμα τόσο του πρώτου σετ όσο και ολόκληρου του αγώνα ταυτόχρονα. Οι ακόλουθες 4 επιλογές στοιχήματος είναι διαθέσιμες:

Win1Win1 νίκη πρώτου τενίστα (ομάδα διπλών) τόσο στο πρώτο σετ όσο και σε ολόκληρο τον αγώνα.

Win1Win2 νίκη του πρώτου τενίστα (ομάδα διπλού) στο πρώτο σετ και νίκη του δεύτερου τενίστα (ομάδα διπλού) σε ολόκληρο τον αγώνα.

Win2Win1 νίκη δεύτερου τενίστα (ομάδα διπλών) στο πρώτο σετ και νίκη πρώτου τενίστα (ομάδα διπλού) σε ολόκληρο τον αγώνα.

Win2Win2 νίκη δεύτερου τενίστα (ομάδα διπλού) τόσο στο πρώτο σετ όσο και σε ολόκληρο τον αγώνα.

4.4.7. Στοιχήματα για το τελικό σκορ του αγώνα. Προσφέρεται μια επιλογή για να επιλέξετε το ακριβές σκορ που καταγράφηκε στο τέλος του αγώνα (σετ) από τις διαθέσιμες επιλογές στην ενότητα πριν τον αγώνα.

4.4.8. Στοιχήματα για το αν θα υπάρξει tie-breaker ή όχι.

4.4.9. Στοιχήματα για το ποιος θα κερδίσει τον επόμενο πόντο. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε επίσημους ιστότοπους τουρνουά και πρωταθλήματα, οι οποίες περιλαμβάνονται στον πίνακα, χρησιμοποιούνται για τη διευθέτηση στοιχημάτων σε αγώνες τένις. Εάν παρέχονται εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με την επιφάνεια του γηπέδου ή υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της τοποθεσίας ή του ονόματος του τουρνουά και εκείνων που παρέχονται από τους διοργανωτές στην ενότητα πριν από τον αγώνα, όλα τα στοιχήματα στα αποτελέσματα του συγκεκριμένου τουρνουά παραμένουν έγκυρα.

Μια ποινή πόντων (ή πόντοι) που επιβάλλεται από διαιτητή σε παίκτη του τένις (ομάδα διπλών) λαμβάνονται υπόψη κατά την διευθέτηση των στοιχημάτων.

Τα στοιχήματα σε αποτελέσματα αγώνων που έχουν αναβληθεί ή διακοπεί παραμένουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του τουρνουά, στο οποίο συμμετέχουν.

4.4.10. Τα στοιχήματα σε άλλα πιθανά αποτελέσματα αγώνων τένις που προσφέρονται στην ενότητα πριν τον αγώνα είναι επίσης δυνατά.

4.5. Στοίχημα στο βόλεϊ

4.5.1. Το χάντικαπ και το σύνολο για τον αγώνα βόλεϊ θα αναγράφονται σε βαθμούς.

4.5.2. Στο βόλεϊ μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα είδη στοιχημάτων:

Η νίκη της πρώτης ομάδας (συμμετέχοντος) της διοργάνωσης (που ορίστηκε ως “W1” στο pre-game).

Η νίκη της δεύτερης ομάδας (συμμετέχοντος) της διοργάνωσης (που ορίστηκε ως “W2” στο pre-game).

Η νίκη της πρώτης ομάδας (συμμετέχοντος) του γεγονότος λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ (στη στήλη “Η1” αναφέρεται το χάντικαπ και στη στήλη “Αποδόσεις.1” αναγράφονται οι πιθανότητες νίκης).

Η νίκη της δεύτερης ομάδας (συμμετέχοντος) του γεγονότος λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ (στη στήλη “Η2” αναφέρεται το χάντικαπ και στη στήλη “Πιθανότητες2” αναγράφονται οι πιθανότητες νίκης).

Ο συνολικός αριθμός πόντων στον αγώνα είναι μεγαλύτερος από τον καθορισμένο αριθμό (στη στήλη “Σύνολο” του pre-game υποδεικνύεται ο συνολικός αριθμός πόντων και στη στήλη “Περισσότερα” εμφανίζεται η αναλογία νίκης).

Ο συνολικός αριθμός πόντων στον αγώνα είναι μικρότερος από τον καθορισμένο αριθμό (στη στήλη “Σύνολο” αναφέρεται ο συνολικός αριθμός πόντων και στη στήλη “Λιγότεροι” η αναλογία νίκης).

Ποντάρισμα σε ένα σετ σε έναν αγώνα βόλεϊ. Στο pre-game, αυτά ορίζονται αντίστοιχα ως 3:0. 3:1 και ούτω καθεξής.

4.5.3. Τα στοιχήματα μπορούν να γίνουν δεκτά για άλλα γεγονότα στο βόλεϊ, τα οποία μπορεί να παρουσιαστούν πριν από τον αγώνα.

4.6. Στοίχημα σε αγώνες αυτοκινήτων

4.6.1. Ένας κύκλος προθέρμανσης περιλαμβάνεται στη βαθμολογία του αγώνα.

4.6.2. Εάν και οι δύο οδηγοί είναι εκτός λειτουργίας, τότε ο νικητής του ζευγαριού είναι αυτός που έχει περάσει περισσότερους γύρους.

4.6.3. Εάν ο δρομέας κατατάσσεται, σημαίνει ότι τελείωσε τον αγώνα.

4.6.4. Διατίθενται επίσης οι ακόλουθοι τύποι στοιχημάτων:

Νίκη στον αγώνα.

Ο συμμετέχων θα τοποθετηθεί από την 1η έως την 3η.

Ο συμμετέχων θα τερματίσει τον αγώνα (θα ταξινομηθεί).

Ο συμμετέχων δεν θα τερματίσει τον αγώνα (δεν θα καταταγεί).

Ο συμμετέχων θα περάσει τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα.

Ο πρώτος συμμετέχων στα αποτελέσματα του αγώνα θα πάρει υψηλότερη θέση από τον δεύτερο (που ορίζεται ως “1” στο pre-game).

Ο δεύτερος συμμετέχων στα αποτελέσματα του αγώνα θα πάρει υψηλότερη θέση από τον πρώτο (που ορίστηκε ως “2” στο pre-game).

4.6.5. Τα στοιχήματα μπορούν επίσης να γίνουν δεκτά για άλλα γεγονότα που είναι δυνατά σε αγώνες αυτοκινήτων, τα οποία θα παρουσιαστούν στο pre-game.

4.7. Στοίχημα στο Μπέιζμπολ

4.7.1. Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά για το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών επιπλέον περιόδων (inning). Εάν ο αγώνας μετακινηθεί ή ακυρωθεί, τα στοιχήματα επιστρέφονται. Αν σε μία ημέρα υπήρξαν δύο πανομοιότυποι αγώνες που συμπεριλήφθηκαν στο pre-game της δεδομένης ημέρας, τότε λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα του πρώτου από αυτούς. Εάν το παιχνίδι έχει ξεκινήσει και δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε η διευθέτηση των στοιχημάτων γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 20 των βασικών κανόνων λήψης στοιχημάτων.

4.7.2. Στο μπέιζμπολ, μπορείτε να κάνετε τους ακόλουθους τύπους στοιχημάτων:

Η νίκη της δεύτερης ομάδας (συμμετέχοντος) της διοργάνωσης (που ορίστηκε ως “W2” στο pre-game).

Η νίκη της πρώτης ομάδας (συμμετέχοντος) του γεγονότος λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ (στη στήλη “Η1” υποδεικνύεται το χάντικαπ και στη στήλη “Πιθανότητες1” αναγράφονται οι πιθανότητες νίκης).

Η νίκη της δεύτερης ομάδας (συμμετέχοντος) του γεγονότος λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ (στη στήλη “Η2” αναφέρεται το χάντικαπ και στη στήλη “Πιθανότητες2” αναγράφονται οι πιθανότητες νίκης).

Η νίκη της πρώτης ομάδας (συμμετέχοντος) της διοργάνωσης (που ορίστηκε ως “W1” στο pre-game).

Ο συνολικός αριθμός πόντων στον αγώνα είναι μεγαλύτερος από τον καθορισμένο αριθμό (στη στήλη “Σύνολο” αναφέρεται ο συνολικός αριθμός πόντων και στη στήλη “Περισσότερα” η αναλογία νίκης).

Ο συνολικός αριθμός πόντων στον αγώνα είναι μικρότερος από τον καθορισμένο αριθμό (στη στήλη “Σύνολο” αναφέρεται ο συνολικός αριθμός πόντων και στη στήλη “Λιγότεροι” η αναλογία νίκης).

Δεχόμαστε στοιχήματα για το αν ο συνολικός αριθμός πόντων στον αγώνα είναι ζυγός ή μονός.

4.7.3. Άλλοι τύποι στοιχημάτων μπέιζμπολ μπορούν να παρουσιαστούν στην προ-παιχνίδι. Στοιχήματα μπορούν επίσης να γίνουν δεκτά για άλλα γεγονότα στο βόλεϊ, τα οποία θα παρουσιαστούν στην προετοιμασία του αγώνα.

4.8. Στοίχημα στο Σνούκερ

4.8.1. Γενικά, το χάντικαπ και το σύνολο καθορίζονται από τον αριθμό των αγώνων και σε μεμονωμένα παιχνίδια από τους πόντους κάθε παιχνιδιού. Σύμφωνα με τους κανόνες του σνούκερ, είναι πιθανό το αδιέξοδο, οπότε, με απόφαση του κριτή, ο αγώνας επαναλαμβάνεται. Τα στοιχήματα σε αυτήν την παρτίδα διευθετούνται με απόδοση 1.

Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το παιχνίδι: γεγονότα, ο χρόνος διεξαγωγής τους, πιθανά αποτελέσματα στα οποία η Εταιρεία εκχωρεί έναν συγκεκριμένο παράγοντα νίκης, τύποι τιμών, τύπος κ.λπ. δημοσιεύονται στο πρόγραμμα.

4.9. Στοιχήματα σε ιπποδρομίες σκύλων και ιπποδρομιών και σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού

4.9.1. Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά για το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Ο επιλεγμένος συμμετέχων θα πάρει την πρώτη θέση (θα αναγνωριστεί ως νικητής του αγώνα).

Ο επιλεγμένος συμμετέχων θα πάρει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση.

Ο επιλεγμένος συμμετέχων θα πάρει την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση.

Οι δύο επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα πάρουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση στην καθορισμένη σειρά (το νικητήριο ζευγάρι).

Οι τρεις επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα πάρουν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση στην καθορισμένη σειρά (οι τρεις νικητές).

4.10. Πυγμαχία, Μικτές πολεμικές τέχνες

4.10.1. Η “Διάρκεια αγώνα” υποδεικνύεται στο “Σύνολο γύρους”. Για την «Συνολική» καταμέτρηση λαμβάνονται υπόψη όλοι οι γύροι που έχουν ξεκινήσει.

4.10.2. Η “Νίκη του πρώτου/δευτέρου μαχητή” υποδεικνύεται ως “W1” ή “W2” και περιλαμβάνει αυτές τις συνθήκες:

“Victory by points” (PTS), συμπεριλαμβανομένης της Points Technical Victory

“Νοκ άουτ” (ΚΟ)

«Τεχνικό Νοκ άουτ» (TKO)

«Νίκη με υποταγή»

“Αποβολή αντιπάλου” (DQ) (RTD)

4.10.3. Η “Κλήρωση” σημειώνεται ως “Χ” και ορίζεται από τους διαιτητές.

4.10.4. Εάν οι διαιτητές δικαιολογήσουν το αποτέλεσμα του αγώνα ως “Χωρίς διαγωνισμό” (NC), όλα τα στοιχήματα που ορίζονται σε ένα τέτοιο γεγονός λαμβάνουν τον συντελεστή 1.

4.10.5. «Νίκη με βαθμούς» σημαίνει ότι η νίκη δικαιώνεται από τους επισήμους.

4.10.6. Η “Inside distance νίκη” περιλαμβάνει KO, TKO, Submission ή Disqualification.

4.10.7. Εάν το Σύνολο Γύρους αλλάξει εντός του αγώνα, όλα τα στοιχήματα στο Σύνολο υπολογίζονται εκ νέου με τον συντελεστή 1. Τα στοιχήματα “Κύριο Αποτέλεσμα” δεν επηρεάζονται.

4.10.8. Το “Round of Victory” λαμβάνει υπόψη μόνο τους τύπους Inside Distance Victory που συμβαίνουν σε έναν ακριβή Γύρο.

4.10.9. Για “Τεχνική Νίκη Πόντων” υπολογίζεται μόνο η “Νίκη κατά Πόντους”.

4.10.10. Εάν ένας μαχητής δεν απελευθερώθηκε στο τετράγωνο/οκτάγωνο μετά από ένδειξη, ο αγώνας υπολογίζεται ως τερματισμένος στον προηγούμενο γύρο.

4.10.11. «ΚΟ Ναι/Όχι». Το “TKO” ή το Τεχνικό Νοκ άουτ δεν υπολογίζεται. Καθορισμένο από τους διαιτητές.

4.11. Στοίχημα σε μακροπρόθεσμα γεγονότα.

4.11.1. Μακροπρόθεσμα γεγονότα είναι τα στοιχήματα στα οποία ο χρήστης προβλέπει τον νικητή ενός πρωταθλήματος, τουρνουά, μέρος/σταδίου του τουρνουά, νικητή ενός μουσικού ή άλλου διαγωνισμού, νικητή σε εκλογές, υποψηφιότητες ή άλλα γεγονότα που μπορεί να προκύψουν.

Τα στοιχήματα διευθετούνται μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τον διοργανωτή της διοργάνωσης.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων, η ομάδα ή ο παίκτης δεν λάβει μέρος στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε αυτούς διευθετούνται ως απώλεια.

4.11.2. Εάν, μεταξύ των προτεινόμενων παραλλαγών στοιχημάτων σε ένα μακροπρόθεσμο γεγονός, δεν υπάρχει μία ή περισσότερες πιθανές επιλογές για την έκβαση του γεγονότος, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία και να υποβάλει αίτημα για προσθήκη του κατάλληλου αποτελέσματος στο προ -παιχνίδι.

4.12. Άλλα στοιχήματα

Σύμφωνα με τους όρους αυτών των κανόνων, η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει στοιχήματα σε γεγονότα που δεν αναφέρονται σε αυτούς τους κανόνες. Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε γεγονότος, το pre-game καθορίζει το αποτέλεσμα (αποτελέσματα) του γεγονότος στο οποίο η Εταιρεία προσφέρει το στοίχημα.

5. Παραβιάσεις και ακανόνιστο παιχνίδι

5.1. Το ανέντιμο παιχνίδι οποιουδήποτε είδους απαγορεύεται αυστηρά, ακόμη και σε περιπτώσεις που το εν λόγω παιχνίδι δεν αναφέρεται στους κανόνες μας ως απαγορευμένο, λόγω των υφιστάμενων ελαττωμάτων τους. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε δραστηριότητα που αποσκοπεί στην απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος.

5.2. Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποπτευόμαστε ότι έχουν λάβει χώρα παραβιάσεις ή παράτυπο παιχνίδι, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεξαγάγει έρευνα για περίοδο έως και 75 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο λογαριασμός του παίκτη θα είναι περιορισμένος στη λειτουργικότητά του.

5.3. Τα παρακάτω παραδείγματα απεικονίζουν ορισμένες περιπτώσεις συνηθισμένων παραβιάσεων και ακανόνιστου παιχνιδιού.

5.3.1. Απαγορεύεται η συμπερίληψη εξαρτημένων γεγονότων, διαφορετικών γεγονότων του ίδιου αγώνα, στοιχημάτων σε έναν παίκτη ή μια ομάδα εντός του ίδιου τουρνουά (για παράδειγμα, να κερδίσετε ένα τουρνουά και να κερδίσετε έναν συγκεκριμένο αγώνα) στα στοιχήματα Accumulator και Πολλαπλά στοιχήματα. Εάν δύο ή περισσότερα εξαρτημένα γεγονότα περιλαμβάνονται σε ένα γεγονός (Πολλαπλό στοίχημα), τα γεγονότα με τις χαμηλότερες αποδόσεις από το δεδομένο γεγονός (Πολλαπλό στοίχημα) εξαιρούνται.

5.3.2. Απαγορεύεται να στοιχηματίζετε σε γεγονότα από όσους συμμετέχουν ή σχετίζονται άμεσα με τα εν λόγω γεγονότα.

5.3.3. Τα ταυτόχρονα στοιχήματα, καθώς και τα στοιχήματα που επιτρέπουν την παράκαμψη των υφιστάμενων μέγιστων στοιχημάτων ή πληρωμών (όρια), δεν επιτρέπονται για το ίδιο αποτέλεσμα από μια ομάδα ατόμων (σύνδικο παικτών κ.λπ.). Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επαναλαμβανόμενων στοιχημάτων στον ίδιο συνδυασμό αποτελεσμάτων σε περίπτωση που η συνολική πιθανή πληρωμή υπερβαίνει το μέγιστο.

5.3.4. Τα στοιχήματα σε γεγονότα με συντελεστή μικρότερο από 1,55 και εξαργυρώσεις δεν υπολογίζονται στις απαιτήσεις τζίρου κατάθεσης.

5.4. Η διοίκηση έχει το δικαίωμα να κηρύξει τέτοια στοιχήματα άκυρα και να μπλοκάρει τους λογαριασμούς των κατόχων τέτοιων λογαριασμών.